menu dblex
försvara sin plats
verb
hävda sig

Alla synonymer går att klicka på.