menu dblex
försvara med
verb
ta till intäkt

Alla synonymer går att klicka på.