menu dblex
försumpning
substantiv
stagnation

Alla synonymer går att klicka på.