menu dblex
försummad
adjektiv
åsidosatt
förbisedd
eftersatt
vanlottad
förfallen
vanskött

Alla synonymer går att klicka på.