menu dblex
försumlighet
substantiv
slarv
försummelse
nonchalans

Alla synonymer går att klicka på.