menu dblex
förstucken
adjektiv
dold
hemlig
förtäckt
förstulen
krypto-
smygande
krypto

Alla synonymer går att klicka på.