menu dblex
förständigande
substantiv
åläggande
föreskrift
tillsägelse
befallning
besked

Alla synonymer går att klicka på.