menu dblex
förständiga
verb
ålägga
föreskriva
befalla
beordra
anbefalla
tillsäga
kungöra
tillkännage
meddela
underrätta
låta förstå

Alla synonymer går att klicka på.