menu dblex
förstämmande
adjektiv
nedslående
deprimerande
sorglig
trist

Alla synonymer går att klicka på.