menu dblex
försona sig
verb
acceptera
resignera
finna sig i
foga sig i
överse med
underkasta sig
förlika sig
övervinna obehaget av

Alla synonymer går att klicka på.