menu dblex
försmädlighet
substantiv
malis
elakhet

Alla synonymer går att klicka på.