menu dblex
förslita
verb
förbruka
slita ut
nöta
nöta ut
utslita

Alla synonymer går att klicka på.