menu dblex
förslagsmening
substantiv
hypotes

Alla synonymer går att klicka på.