menu dblex
förslå
verb
räcka till
räcka
stoppa
ty
tya
hjälpa
vara
vara nog
vara tillfyllest
bottna
I uttryck
ingenting förslå

Alla synonymer går att klicka på.