menu dblex
förskriva
verb
pantsätta
hypotisera
pantförskriva
I uttryck
förskriva sig från

Alla synonymer går att klicka på.