menu dblex
förskrift
substantiv
modell
förebild
förlaga

Alla synonymer går att klicka på.