menu dblex
förskräckas
verb
frukta

Alla synonymer går att klicka på.