menu dblex
förskjuta sig
verb
flytta sig

Alla synonymer går att klicka på.