menu dblex
förskansa sig
verb
befästa sig
gömma sig
krypa bakom
barrikadera sig
skydda sig
ta sin tillflykt till
Relaterade ord
befästa
förskansa

Alla synonymer går att klicka på.