menu dblex
försjunkande i tankar
substantiv
reflexion

Alla synonymer går att klicka på.