menu dblex
försjunka i
verb
förfalla till
hemfalla
hänge sig åt
hänge sig

Alla synonymer går att klicka på.