menu dblex
försimpla
verb
förråa
förgrova
förflacka
försämra
vulgarisera

Alla synonymer går att klicka på.