menu dblex
försening
substantiv
dröjsmål
eftersläpning
tidsspillan
väntan

Alla synonymer går att klicka på.