menu dblex
förse med vapen
verb
beväpna
rusta
väpna

Alla synonymer går att klicka på.