menu dblex
förse med bilder
verb
illustrera

Alla synonymer går att klicka på.