menu dblex
förse med beslag
verb
sko
beslå

Alla synonymer går att klicka på.