menu dblex
förse med
verb
ge
tilldela
förskaffa

Alla synonymer går att klicka på.