menu dblex
försaka sig själv
verb
glömma sig själv

Alla synonymer går att klicka på.