menu dblex
försöka att inte träffa
verb
undvika

Alla synonymer går att klicka på.