menu dblex
försätta på fri fot
verb
frige

Alla synonymer går att klicka på.