menu dblex
försätta i raseri
verb
förbittra

Alla synonymer går att klicka på.