menu dblex
försätta i hänryckning
verb
hänrycka

Alla synonymer går att klicka på.