menu dblex
försämra
verb
förvanska
fördärva
förfalska
skada
dra ned
reducera
försvaga
förvärra

Alla synonymer går att klicka på.