menu dblex
förruttna
verb
röta

Alla synonymer går att klicka på.