menu dblex
förrum
substantiv
hall
farstu
förmak
förstuga
foajé
väntrum

Alla synonymer går att klicka på.