menu dblex
förrådsrum
substantiv
visthusbod
skafferi
magasin
förråd
handkammare
plikt
depå
lagerrum

Alla synonymer går att klicka på.