menu dblex
förrådshus
substantiv
lager
magasin
stapelplats
depå
härbre
lada

Alla synonymer går att klicka på.