menu dblex
förrättning
substantiv
tjänsteärende
handling
ärende
göromål
sysselsättning
syssla
bestyr
arbete
uppdrag
uppgift
åliggande
livsförrättning
funktion
I sammansättning
tjänsteförrättning
Se även
förrättningar
I uttryck
kyrklig förrättning

Alla synonymer går att klicka på.