menu dblex
förrädiskt uppträda
verb
smyga sig in

Alla synonymer går att klicka på.