menu dblex
förpliktande
adjektiv
bindande
tvungen
I uttryck
ovillkorligt förpliktande

Alla synonymer går att klicka på.