menu dblex
förplikta sig
verb
förbinda sig
lova
utfästa sig
åta sig
försäkra
engagera sig
gå med på
skriva under

Alla synonymer går att klicka på.