menu dblex
förpläga sig väl
verb
smörja kråset

Alla synonymer går att klicka på.