menu dblex
förpläga
verb
traktera
undfägna
bespisa
utspisa
mätta
bjuda
regalera
tillgodose
I uttryck
förpläga sig väl

Alla synonymer går att klicka på.