menu dblex
förorsaka smärta
verb
smärta

Alla synonymer går att klicka på.