menu dblex
förorsaka omak
verb
störa
besvära

Alla synonymer går att klicka på.