menu dblex
förorsaka lidande
verb
tillfoga

Alla synonymer går att klicka på.