menu dblex
förorsaka klåda
verb
klia

Alla synonymer går att klicka på.