menu dblex
förorenad
adjektiv
oklar
grumlig
smutsig
såsig
oren
oskärad
orenad
I uttryck
icke förorenad

Alla synonymer går att klicka på.