menu dblex
förordna om sin kvarlåtenskap
verb
testamentera

Alla synonymer går att klicka på.