menu dblex
förnya engagemanget
verb
reengagera

Alla synonymer går att klicka på.